Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY BUSINESS SUPPORT-ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-, ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για τις αιτήσεις των δικαιούχων των 800ευρώ, περιλαμβάνοντας τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν πληγεί οικονομικά, από τις συνέπειες της πανδημίας του Κορονοϊού.

Οι δικαιούχοι, θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά-μέχρι και της 24Απριλίου-, συμπληρώνοντας τους κωδικούς του Taxis Net, προκειμένου να εισέλθουν στην εφαρμογή.

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
 • Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων
 • Επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,
 • Έχετε έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και
 • Ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στον πίνακα της ΚΥΑ 39162/16.4.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα,  όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ:

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

 • Έχετε υποβάλει μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. 
 • Έχετε υποβάλει μέχρι και τις 16.4.2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και 29.2.2020.
 • Δεν είστε σε αδράνεια από 1.4.2019 έως τις 16.4.2020,  σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16-4-2020.
 • Άν είστε επιχείρηση με έναρξη εργασιών μέχρι και τις 31.3.2019, δεν έχετε υποβάλει, μέχρι και τις 16.4.2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους από 1.4.2019 μέχρι και τις 29.2.2020. 
 • Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών 

Η αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί, εάν μέχρι και την 30.4.2020 η επιχείρηση:

 • Καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί αναστολή ή 
 • Δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας. 

Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των δικαιούχων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 39162/16.4.2020.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο