ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ!-ΠΟΙΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΦΟΡΑ;

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Από σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2021, ξεκινούν οι αιτήσεις των Επαγγελματιών Τέχνης & Πολιτισμού και των Ξεναγών &Τουριστικών συνοδών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Έτσι αναλυτικά, εγκρίνονται τα παρακάτω:

Α) Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Β΄- ΦΑΣΗ)» και ορθών επαναλήψεων για το μήνα Ιανουάριο 2021 από σήμερα 9/2/2021 έως και τις 21/2/2021.

Β) Δίνεται η δυνατότητα υποβολής από σήμερα 9/2/2021 έως και τις 21/2/2021 των δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Β΄- ΦΑΣΗ)» και «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Β΄ – ΦΑΣΗ) – Ορθή Επανάληψη» τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και μόνο:

  • για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ φάσης του μήνα και
  • για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης.

Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” (Β’ – ΦΑΣΗ) – Ορθή Επανάληψη» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ φάση και, επιλέγοντας το κουμπί Διαχείριση, να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ φάσης.

  • Μονομερείς δηλώσεις (δεύτερη ευκαιρία)

1ον) Επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο

Από σήμερα 9/2/2021 έως και τις 14/2/2021, δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020 στους επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και την 10η/1/2021 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και τη με αριθμ. πρωτ. 1683/45/14-1-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

2ον ) Επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί, για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2020

Τέλος, από σήμερα 9/2/2021 έως και τις 14/2/2021, δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2020 στους επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού, εγγεγραμμένους στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και τις 20/10/2020, καθώς στους ξεναγούς και  τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 43110/1078/21-10-2020 (Β’ 4702) Kοινή Yπουργική Aπόφαση».

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο