ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ-Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου κάθε χρόνο, ορίζεται η χρονική περίοδος, στην οποία υπολογίζεται το Δώρο του Πάσχα, σύμφωνα με το Υπουργείου Εργασίας, τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

ΈΤΣΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ(ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ):

 • Μεγάλη Τετάρτη, καταβάλλεται το Δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργοδότης αποκτά το δικαίωμα να το καταβάλλει και νωρίτερα.

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ:

 • Λαμβάνεται ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, το ημερομίσθιο ή ο μισθός.

Στην περίπτωση ο εργαζόμενος αμείβεται με ΜΙΣΘΟ, εργαζόμενος όλο το διάστημα της χρονικής ισχύς, δικαιούται μηνιαίο μισθό. Στην περίπτωση που δεν εργαζόταν το συγκεκριμένο διάστημα, δικαιούται μέρος του Δώρο, σύμφωνα με το διάστημα που εργάστηκε.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΔΩΡΟ,ΓΙ’ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ:

 • Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας(σύμβασης), θα λάβουν μειωμένο το Δώρο.
 • Αναμένεται να πληρωθείς ε 2 δόσεις.
 • Η δαπάνη ανέρχεται στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, για την πε΄ριοδο 19-23 Απριλίου και αφορά 4.984πληρωμές.

ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 19-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ):

 • Στις 23 Απριλίου καταβάλλεται το ποσό των 505 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ του Μαίου, για 1.065.000 δικαιούχους.
 • Επιπλέον καταβάλλονται (εφάπαξ καταβολή)12,2 εκατομμύρια ευρώ, σε 500δικαιούχους.
 • Καταβάλλονται 12 εκατομμύρια ευρώ σε 19.251 δικαιούχους ΠΑΡΟΧΕΣ(επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ατυχήματος, ασθένειας, έξοδα κηδείας)
 • Καταβάλλονται 6.500 ευρώ, σε 14 δικαιούχους, για ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ:

 • Καταβάλλονται 30 εκατομμύρια ευρώ, σε 25.000δικαιούχους, όσον αφορά τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης
 • Καταβάλλονται 25 εκατομμύρια ευρώ, σε 62.000διακιούχους, για ατ επιδόματα ανεργίας και τα υπόλοιπα επιδόματα
 • Καταβάλλονται 300.000ευρώ, σε 850 μητέρες, για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
 • Καταβάλλονται 3 εκατομμύρια ευρώ, σε 6.000διακούχους καια φορά αυτούς που είναι ενταγμένοι σε Προγράμματα κοινωφελούς Χαρακτήρα.

*Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, δεν έχουν προγραμματιστεί ακόμη.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο