ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Περαιτέρω διευκρινιστικές απαντήσεις, για το θέμα της επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων, όσο αναφορά των τρόπο διεξαγωγής των-εξ αποστάσεως- μαθημάτων, των υποψηφίων οδηγών-όλων των κατηγοριών, δίνονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών.

Έτσι σύμφωνα με την εγκύκλιο και τα δια ζώσης θεωρητικά μαθήματα, ισχύουν τα εξής:

  • Υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
  • Τήρηση των προβλεπόμενων προγραμμάτων, βιβλίων και παρουσιολογίων
  • Τήρηση της προβλεπόμενης διάρκειας των μαθημάτων και των διαλειμμάτων.

Η σχολή κοινοποιεί την πρόσκληση προς τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στο μάθημα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, στον οποίο αποστέλλει και ατομική πρόσκληση συμμετοχής.

Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση συνδέονται με πλήρες το ονοματεπώνυμο τους, ενώ το σύνολο των δραστηριοτήτων της γραμμής 28 της Κ.Υ.Α., συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως μαθημάτων, δύναται να διενεργούνται έως τις 20.30.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο