ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ COVID-19, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη παρατείνονται οι προθεσμίες, για την υποβολή τόσο των αρχικών, όσο και των τροποποιητικών δηλώσεων Covid-19, καθώς και των μισθώσεων ακινήτων, για όλους τους πολίτες της χώρας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά τις εξής δηλώσεις:

1. Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από εκμισθωτές ακινήτων, προκείμενου να δηλωθεί η λύση συμφωνίας μίσθωσης έως την 12η Ιουνίου 2020.

2. Covid ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων στην περίπτωση που λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση, για να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους.

3. Covid ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για Ιανουάριο έως και Μάιο 2021, από εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων.

4. Covid, για Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2020, από εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση.

5. Τροποποιητικών Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2020, για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα.

6. Covid ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από τους Οργανισμούς Λιμένος, που παραχωρούν/υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης χώρων εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, και από πρόσωπα, στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση λόγω εξωσυμβατικής χρήσης των ακινήτων τους.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο