ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ,ΜΕ ΩΡΑΡΙΟ ΕΩΣ 17:30-Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, η λειτουργία των ολοήμερων σχολείων της χώρας-για δημοτικά και νηπιαγωγεία- τα οποία πρόκειται μάλιστα να λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο. Οι σχολικές μάλιστα μονάδες πρόκειται να λειτουργούν μέχρι και τι 17:30 το απόγευμα,αντί γι τις 16:00που ίσχυε μέχρι πρότινος. Όσον αφορά την επιλογή των μονάδων,κρίθηκαν υπόψην ορισμένα κριτήρια,όπως: το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων. Στην ουσία πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει να λειτουργήσει περίπου στο 50%των τμημάτων,δηλαδή σχεδόν 5.000τμήματα που…

Περισσότερα