Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΙΣΤΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ-ΤΑ 7 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Στο έγγραφο 7 σημείων, που παρουσίασε προφορικά προς του ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών στο Βερολίνο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική  Jozeph  Borel, κωδικοποίησε τους τομείς των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, έναντι της Τουρκίας.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΑΦΟΡΟΥΝ:

  • ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Σε περίπτωση συνέχισης παράνομων ερευνών ή γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εμπλεκόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα αντιμετωπίσουν φάσμα πολύ-επίπεδων κυρώσεων.

Τέτοια πρόσωπα ή οντότητες, θα βρεθούν αντιμέτωπα με δεσμεύσεις κατασχέσεις ή περιορισμούς στην πρόσβαση σε προσωπικά, χρηματο-πιστωτικά αγαθά. Πρόκειται για επέκταση των ήδη υφισταμένων κυρώσεων, που υιοθετήθηκαν, για τις Τουρκικές παραβιάσεις, στην Κυπριακή Αόζ.

  • ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΠΛΟΙΩΝ

Τα ερευνητικά σκάφη, αλλά και τα όποια συνοδευτικά, μετέχουν σε προκλητικές ενέργειες, θα καταχωρούνται σε ειδικό κατάλογο, αντιμετωπίζοντας νυολογικές και άλλες συναφείς ειδικές «δυσκολίες», στο μέλλον. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: απαγορεύσεις σε λιμενισμού και υποστήριξης, μεταξύ λιμένος των κρατών-μελών.

  • ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εταιρείες οι φορείς, που θα προμηθεύουν υλικό εξοπλισμό ή και τεχνολογία σε λογισμικό ή μηχανικά μέρη, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, σε παράνομες ενέργειες έρευνας, θα αντιμετωπίζουν ογκώδη οικονομικά πρόστιμα, σε πωλήσεις, προμήθειες, εξαγωγές καις την μεταφορά τεχνολογίας, προϊόντων που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα.

  • ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η ήδη βεβαρημένη Τουρκική Οικονομία, θα υποστεί σοβαρότατο πλήγμα καθώς, θα απαγορευτεί ο δανεισμός του τραπεζικού και βιομηχανικού τομέα της, από ευρωπαϊκές-κρατικές τράπεζες.

  • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Παρέχεται η δυνατότητα στα ευρωπαϊκά όργανα, να περιορίσουν ακόμα περισσότερο, ευρωπαϊκούς πόρους που αφορούν στην προ-ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας.

  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωση της Τουρκίας μέχρι τον Σεπτέμβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μπορεί να επιβάλει κυρώσεις, σε πρόσωπα που σχετίζονται με τις παράνομες αυτές ενέργειες.

  • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που η Τουρκία δεν συμμορφωθεί προς τις ευρωπαϊκές υποδείξεις, δίνεται η δυνατότητα περεταίρω διεύρυνσης του  καταλόγου κυρώσεων σε βάρος της. Θα δημιουργηθεί ανοικτή λίστα καταχωρήσεων, για ενέργειες της Τουρκίας, στις Θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας και της Κύπρου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο