ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ MY KEP LIVE, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Κατάργηση της γραφειοκρατίας υπόσχεται η ηλεκτρονική σελίδα my kep live στο διαδίκτυο, όπου έχει ως κύριο στόχο, να αντικαταστήσει την επίσκεψη των πολιτών στα ΚΕΠ(Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) της χώρας, διεκπεραιώνοντας τις υποθέσεις τους, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Έτσι οι πολίτες, δεν θα χρειάζεται να επισκεφτούν κάποιο κατάστημα ΚΕΠ της περιοχής τους, προκείμενου να διεκπεραιώσουν κάποια υπόθεσή τους, αλλά μέσω της ιστοσελίδας των ΚΕΠ, θα μπορούν να διευθετούν τις περισσότερες υποθέσεις τους.

Αυτό θα πραγματοποιείται, μέσω τηλε-διάσκεψης, μέσα από το my kep live.

Ο πολίτης θα κλείνει ένα ψηφιακό ραντεβού και μετά-μέσω της βιοντεοκλήσης-, θα διεκπεραιώνει τις διαδικασίες που επιθυμεί.

Η διαδικασία είναι η εξής: Με τους κωδικούς του taxis, θα μπορεί να μπει ο κανένας μας στο my kep live. Ακολουθεί συμπλήρωση των στοιχείων μας, αναφέροντας το θέμα, για το οποίο θα θελήσουμε να εξυπηρετηθούμε.

Στην συνέχεια θα κλείνεται το ραντεβού και ακολουθείται η τηλε-διάσκεψη.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες συγκαταλέγονται:

  • Η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.
  • Η ανανέωση δελτίου ανεργίας.
  • Η χορήγηση πιστοποιητικών-εγγύτερων συγγενών, οικογενειακής κατάστασης.
  • Η έκδοση αντιγράφου-ποινικού μητρώου.
  • Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Από τον Ιούλιο, που ξεκίνησε το πρόγραμμα, μέχρι και της 20 Νοεμβρίου, η υπηρεσία My Kep Live, έχει διεκπεραιώσει 3.949 διαδικασίες.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο