ΔΙΠΛΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Διπλές αυξήσεις, στις καθαρές αποδοχές όλων των εργαζομένων, στον ιδιωτικό τομέα, φέρνει το 2021.

Έτσι η μείωση του συντελεστή υπολογισμού, των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης, ευνοεί το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το ύψος του μισθού.

Το μέτρο αφορά ακόμη και τους απασχολούμενους με μερική απασχόληση, οι οποίοι μπορεί να αμείβονται με 300 ή 400 ευρώ, μεικτά τον μήνα.

Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο βασικός μισθός, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το όφελος το οποίο θα προκύψει.

Η διαφορά της αύξησης θα φανεί με την καταβολή της μισθοδοσίας του μηνός Ιανουαρίου.

Κερδισμένοι θα είναι, αποκλειστικά οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι εργαζόμενοι στον στενό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν θα ωφεληθούν, αφού δεν τους αφορά ούτε η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά ούτε και το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης.

Επίσης, για έναν εργαζόμενο ο οποίος έχει μεικτό μισθό της τάξεως των 1.000ευρώ, η διαφορά στις καθαρές αποδοχές θα είναι 12 ευρώ. Έτσι τα καθαρά του θα φτάσουν στα 821ευρώ, από 809ευρώ που έπαιρνε μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020. Έτσι η είσπραξη επρόκειτο να φτάσει περί των 14 μισθών, ενώ το ετήσιο όφελος θα φτάσει περί τα  168ευρώ.

Ακόμη, σε έναν εργαζόμενο με υψηλότερο μισθό της τάξεως των 1.800ευρώ, το μηνιαίο όφελος διαμορφώνεται στα 39ευρώ, ενώ το ετήσιο όφελος στα 546ευρώ.

Έτσι, ένας εργαζόμενος που έχει μεικτές αποδοχές, πάνω από 2.500ευρώ, το κέρδος του μπορεί να ισοδυναμεί, με ένα ολόκληρο μισθό.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο