ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 5.000ΕΥΡΩ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ E-SHOP ΤΟΥΣ;-ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Ανοίγει την Δευτέρα στις 22 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα openshops.gr, για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων της επιδότησης των 5.000ευρώ και την κατασκευή των eshop τους.

Ωφελούμενοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.  

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020,τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500 ευρώ.

Δικαιούχοι του προγράμματος «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», που προκηρύχθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι οι παρακάτω:

– Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019

– Νεοσύστατες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣΤΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:

– έχουν το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα,

– διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,

– έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα.

Σε ό,τι αφορά στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Αντίστοιχα γα τις νεοσύστατες, η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Έτσι, θα πρέπει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη), πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (πχ. επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Τέλος, θα πρέπει να υποβάλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο