ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ!-ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Ή ΟΧΙ;

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Μέχρι και της 28 Φεβρουαρίου, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι την πρόθεσή τους, να κάνουν χωριστές δηλώσεις, μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ(Ανεξάρτητης Αρχής, Δημοσίων Εσόδων).

Έτσι οι έγγαμοι φορολογούμενοι-μέχρι και αυτή την προθεσμία-, έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους, για την υποβολή των χωριστών φορολογικών δηλώσεων.

  • Με την επιλογή τους όμως αυτή, χάνεται αυτομάτων το δικαίωμά τους, να «μεταφέρουν» εισόδημα, για την κάλυψη των τεκμηρίων ή αποδείξει;, για την κάλυψη του ορίου του 30% (εφόσον ισχύσει αυτό το όριο ή μικρότερο).
  • Μετά το πέρας της καταλυτικής ημερομηνίας, οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, στην οποία η εκκαθάριση γίνεται ξεχωριστά και δεν συμψηφίζονται τα τυχόν πιστωτικά ή χρεωστικά εκκαθαριστικά.
  • Εφόσον υποβληθούν χωριστές δηλώσεις, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων, αλλά επηρεάζεται η κάλυψη των τεκμηρίων και η συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Δηλαδή, στις χωριστές δηλώσεις συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος, για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων, καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά.

  • Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου. Επομένως, είναι πολύ πιθανό να φορολογηθεί κάποιος από τούς δύο με τεκμαρτό τρόπο, ακόμα κι αν ο/η σύζυγος έχει επαρκή εισοδήματα για να δικαιολογηθούν τα τεκμήρια και των δύο.
  • Σε περίπτωση κύριας κατοικίας, αυτή δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 με τον κάθε σύζυγο να συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του ή το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.
  • Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους. Το εισόδημα του ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.
  • Στις χωριστές δηλώσεις δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο, προκειμένου να καλυφθεί το όριο τού 30% επί τού εισοδήματος, ή μικρότερου ποσοστού για τα περσινά εισοδήματα.

Επομένως, αν οι περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές έχουν γίνει από τον/την σύζυγο, θα προκύψει έλλειψη αποδείξεων για τον/την άλλο/άλλη σύζυγο και θα επιβληθεί η προβλεπόμενη ποινή 22% επί της διαφοράς.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο