ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ Νο 6!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Μέχρι την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, θα να μπορούν οι επαγγελματίες-επιχειρηματίες, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, για να ενταχθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο 6, ύστερα από την παράταση των δύο ημερών, που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, επρόκειτο να διατεθούν ποσά ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ποσό της ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 500 ευρώ έως και 50.000 ευρώ, ανά περίπτωση.

Αφορά εκείνες τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να επισκεφτούν την διαδικτυακή πλατφόρμα: «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και αφορά τους μήνες Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά και τον Ιανουάριο του 2021.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΦΟΡΑ:

  • Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ διακριτά για κάθε μήνα.
  • Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν: τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

ΟΙ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

  • Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.
  • Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, όσες είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Μη επιλέξιμες είναι και επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων, αλλά και επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Κριτήριο είναι επίσης οι επιχειρήσεις της προηγούμενης να μην ήταν προβληματικές να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο