ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1.935 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού, για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου-ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας , ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Η σύμβαση που θα υπογράψει το προσωπικό, είναι διάρκειας 2 ετών και οι συμβάσεις, θα μπορούν να ανανεώνονται.

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, μέσω του διαγωνισμού, θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

  • Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής, 942 θέσεων
  • Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, 993 θέσεων

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω διαδικασία, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου, του υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr), κάνοντας αίτηση συμμετοχής , από τις 29 Μαρτίου και ώρα 9.00, έως τις 12 Απριλίου και ώρα 23.59.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο