ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Παρατείνεται η προθεσμία, για την καταβολή των δόσεων-ρυθμίσεων, ασφαλιστικών εισφορών, μεταξύ επιχειρήσεων και  εργοδοτών, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Πιο συγκεκριμένα, η παράταση αφορά, τα εξής:

  • Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, που καθορίζονται στην ΚΥΑ, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών απαιτητών έως τις 31 Μαρτίου 2021, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνονται κατά έναν μήνα.
  • Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Με το δικαίωμα υπαγωγής, στις σχετικές διατάξεις να έχουν οι:

  • Αυτοί που απασχολούν μισθωτούς, που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση
  • Αυτοί, που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 05η/11/2020, κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο