ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021-ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Στην ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα, καθώς και τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, του έτος 2021-2022, ανέρχεται σε 77.415.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

  • Τις εισηγήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων, υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών.
  • Τη βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με την αύξηση εισακτέων σε Τμήματα με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους, όπως π.χ. στα Τμήματα Επιστημών Αγωγής στην Πρώιμη και Παιδική Ηλικία, στα Τμήματα Νηπιαγωγών, στα τμήματα Πληροφορικής, στην Κτηνιατρική.
  • Τη στήριξη τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακριτικών περιοχών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), με αύξηση του αριθμού των εισακτέων.
  • Την πρόταση αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και τη σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που είναι εν εξελίξει – και των ίδιων των Ιδρυμάτων, όπως η προκείμενη – για εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη.
  • Τη βελτίωση της αντιστοίχισης εισακτέων και προσωπικού των Τμημάτων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ-ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  • για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών,
  • για τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών σπουδών,
  • για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών,
  • για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.

Σημειώνεται ότι, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο