ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ SELF TEST-ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ RAPID Ή ΜΟΡΙΑΚΟ?-ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Με τη διαδικασία των self test και όχι με υποχρεωτικό μοριακό τεστ, ή rapid test θα πρέπει να επιβιβάζονται οι ταξιδιώτες στα πλοία, κατά την επιστροφή τους από τα νησιά, προς την Ηπειρωτική Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση της ΚΥΑ και το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, το λιμενικό παρακαλεί εκ νέου τους επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Έτσι, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ισχύουν τα εξής:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, Η ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΑΝΤΖΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  • Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
  • Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή
  • Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή
  • Εναλλακτικά, προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο