ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ TEST-ΑΠΟ ΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Ειδικοί κανόνες τιμών και επίδειξη διαγνωστικού τεστ, θα ισχύουν, από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021-για τους ανεμβολίαστους της χώρας, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην εργασία τους, ή κάθε άλλο κλειστό χώρο ψυχαγωγίας, εστίασης, ή εκγύμνασης, σύμφωνα με δημοσίευση επίσημου ΦΕΚ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΤ & ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΦΕΚ:

Σύμφωνα με το άρθρο 1, ορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), τα ακόλουθα:

1) Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time – PCR:

α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) και

β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).

2) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα ευρώ (10 €).

Σημειώνεται ότι οι ανώτατες τιμές που προβλέπονται στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών, οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.

Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις παραπάνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα εδάφια 1 και 2, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ 5.000 ευρώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο