Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ,ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Την απάντησή τους δίνουν οι ιερείς του ιερού ναού,Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης, προς εκείνους που ανακοίνωσαν τα δημοσιεύματα τα οποία υποστηρίζουν, ότι αυξήθηκαν ραγδαία τα κρούσματα στην πόλη μας, ύστερα από τις περσινές εκδηλώσεις που έγιναν με τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου στην πόλη μας και την παρουσία των πιστών.

Το δημοσίευμα που υποστηρίζουν οι ιερείς ότι ειπώθηκε:

«…ο τρόπος που θα εορταστεί ο Άγιος Δημήτριος θα αποφασιστεί βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων, καθώς πέρυσι υπήρξε μεγάλη διασπορά και ήταν η ημερομηνία «ορόσημο» για να… ξεφύγει στη συνέχεια η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη».

Η απάντηση της εκκλησίας:

“Παρακαλοῦμε νὰ ἐπιδειχθεῖ ἔστω καὶ μία (1) τεκμηριωμένη ἐπιστημονικὰ ἀπόδειξη περὶ τοῦ ἰσχυρισμοῦ τῆς ἀποκλειστικῆς εὐθύνης τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων στὴν ἐξάπλωση τῆς διασπορᾶς!”, τονίζουν χαρακτηριστικά και επισημαίνουν πως από τα στοιχεία προκύπτει πως η μεγάλη διασπορά του κορωνοϊού πέρυσι συνέβη πριν τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου:

“Παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ὑποδειχθεῖ μία (1) ἀντίστοιχη κοινωνικὴ, πολιτική, ἀθλητικὴ, καλλιτεχνική ἐκδήλωση, ποὺ πραγματοποιήθηκε ἤ προγραμματίζεται νὰ πραγματοποιηθεῖ κάτω ἀπὸ «δρακόντεια (!!!) ὑγειονομικὰ πρωτόκολλα»”, αναφέρουν.

“Δὲν γίνεται κὰν συζήτηση γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς λιτανείας τῶν ἱερῶν λειψάνων κατὰ τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, μιᾶς θρησκευτικῆς ἐκδήλωσης ποὺ ἔχει μακραίωνη παράδοση καὶ ἀποτελεῖ πηγὴ παρηγοριᾶς, ἐλπίδας καὶ ψυχικῆς ἀνάτασης γιὰ ὅλους τοὺς φιλάγιους Χριστιανοὺς καὶ εὐλογία γιὰ τὴν πόλη μας.

Ἀντ΄ αὐτῆς, πραγματοποιοῦνται πάσης φύσεως ἐκδηλώσεις καὶ ὁ κόσμος ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ πλῆθος δραστηριοτήτων χωρὶς κανένα ἀπολύτως προβληματισμό καὶ ἀνάλογη κριτικὴ.”, υποστηρίζουν επίσης στην ανακοίνωσή τους.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, παραθέτουν μία σειρά από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και διερωτώνται αν σε αυτές τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα:

“Νὰ ὑποθέσουμε πὼς «δρακόντεια ὑγειονομικὰ πρωτόκολλα» τηρήθηκαν καὶ τηροῦνται ἐπίσης :

 1. Στὶς περιοδεῖες τῆς προσφυγοπούλας «μικρῆς Ἀμὰλ» σὲ πολλές πόλεις τῆς Ἑλλάδος.
 2. Στὶς αὐθόρμητες ἐκδηλώσεις τοῦ κόσμου, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκδημία τοῦ λαοφιλοῦς Μίκη Θεοδωράκη καὶ
 3. Τὴν νεκρώσιμη ἀκολουθία τοῦ δημοφιλοῦς ρᾶπερ Πῆτερ Ἀθανασόπουλου (Mad Clip).
 4. Στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ Ράλλυ Ἀκρόπολις.
 5. Στὶς θρησκευτικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς «Ἀσοῦρα» τῶν σιϊτῶν μουσουλμάνων.
 6. Σὲ συγκεντρώσεις ὁπαδῶν ἀθλητικῶν ὁμάδων.
 7. Σὲ Φεστιβὰλ πολιτικῶν νεολαιῶν.
 8. Στὴν διοργάνωση τῆς 85ης ΔΕΘ.
 9. Στὶς ἐκδηλώσεις τῶν «Φεστιβὰλ Ὑπερηφανείας» (Gay Pride).
 10. Σὲ ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις.
 11. Σὲ συναυλίες τραγουδιστῶν.
 12. Σὲ δεκάδες συγκεντρώσεις καὶ πορείες διαμαρτυρίας.
 13. Στὰ λεγόμενα «κορονοπάρτυ» στὰ Πανεπιστήμια.
 14. Στὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς.
 15. Στὴν σύνολη σχολικὴ δραστηριότητα.
 16. Στὴν ἐστίαση καὶ τὴ διασκέδαση…”

“Αὐτονόητο τυγχάνει, ὅτι οἱ ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις δὲν ἐπισημαίνονται ἀπὸ μέρους μας, ἕνεκα δυσφορίας ἤ ἀντιδραστικότητας. Ἀπλῶς, ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι στὰ πλαίσια τῶν θεμελιωδῶν Συνταγματικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν, στὰ πλαίσια τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης τῶν ἰδεῶν καὶ τῆς ἀπρόσκοπτης ἀνθρώπινης δραστηριότητας, δύνανται καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ νὰ τύχουν ἀνάλογης ἀντιμετώπισης καὶ μεταχείρισης. Τὰ δε ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα, δὲν μποροῦν πάντα νὰ προβάλλονται ὡς μόνιμη δικαιολογία. Ἀφ΄ ἧς στιγμῆς ὑπῆρχε πρόβλεψη γιὰ ἐπιδείνωση τῆς κατάστασης στὴν πόλη μας, ἄς ὑπῆρχε ἀντίστοιχη μέριμνα γιὰ λήψη μέτρων ἐνωρίτερα…” συνεχίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Ιερείς του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου και ζητούν να αντιμετωπιστούν με την τον απαραίτητο σεβασμό στην ιστορική μνήμη της πόλης οι εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωσή της και τη μνήμη του Αγίου της.

“Παρακαλοῦμε λοιπὸν, νὰ ἐπιδειχθεῖ ἀπὸ ὅλους σοβαρότητα, ὑπευθυνότητα καὶ ἀμεροληψία, νὰ ἀποφευχθοῦν ἐμπάθειες, ἰδεοληψίες ποὺ σύμφωνα καὶ μὲ τὴν γνώμη ἐπιστημόνων θὰ τραυματίσουν τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ στὴν πόλη”.

“Παρακαλοῦμε λοιπὸν, νὰ ἐπιδειχθεῖ ἀπὸ ὅλους σοβαρότητα, ὑπευθυνότητα καὶ ἀμεροληψία, νὰ ἀποφευχθοῦν ἐμπάθειες, ἰδεοληψίες ποὺ σύμφωνα καὶ μὲ τὴν γνώμη ἐπιστημόνων θὰ τραυματίσουν τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ στὴν πόλη”.

Στην ανακοίνωσή του οι Ιερείς διερωτώνονται:

“Σὲ ἐμᾶς πάλι θὰ ἐξαντληθεῖ ἡ αὐστηρότητα τῶν ἁρμοδίων;

Σὲ ἐμᾶς πάλι θὰ ἐπιδειχθεῖ ὑπέρμετρος ζῆλος;

Σὲ ἐμᾶς πάλι θὰ ἐπιρριφθοῦν ὅλες οἱ εὐθύνες;

Σὲ ἐμᾶς πάλι θὰ ἀποδοθοῦν βαρύτατες κατηγορίες;”

“Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ, ἐπὶ παραδείγματι, αὐξάνεται ὁ ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς καταναλωτῶν στὶς ὑπεραγορὲς ἐὰν αὐτὸ ποὺ φοβίζει τοὺς εἰδικοὺς -ἔστω καὶ γιὰ τὸν τίτλο τῆς εἴδησης- εἶναι ὁ Ἅγιος Δημήτριος τότε, εἴτε ἀναμένεται τεράστια συμμετοχὴ κόσμου, κάτι ποὺ θὰ ἔπρεπε ὅμως νὰ προβληματίσει θετικὰ καὶ νὰ γίνει σεβαστὸ, εἴτε δυστυχῶς ἐπιβάλλονται ὡς μή ὤφειλε, χριστιανοφοβικές θέσεις καὶ ἀντιλήψεις”, σημειώνουν και καταλήγουν:

“Ἐπειδὴ λοιπὸν, ἡ σιωπὴ δεν εἶναι πάντα χρυσός, καταθέτουμε λίγες σκέψεις, ἐπιφυλλασσόμενοι νὰ ἐπανέλθουμε ἐφόσον χρειασθεῖ”.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο