ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ-ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ?

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΞΑ

Από 1η Ιανουαρίου του 2024,πρόκειται να ισχύσουν τα νέα τιμολόγια ρεύματος στην ΔΕΗ,αλλάζοντας το ηλεκτρικό σκηνικό της χώρας.

Έτσι με τα νέα τιμολόγια(Πράσινο-ειδικό),(Μπλε-σταθερό),(Κίτρινο-κυμαινόμενο),(Πορτοκαλί-δυναμικό)ισχύουν τα παρακα΄τω:

Για πρώτη φορά ο εκάστοτε καταναλωτής,θα γνωρίζει ανάλογα με το είδος τιμολογίου το οποίο έχει επιλέξει και το τι πρόκειται να πληρώσει στον εκάστοτε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας,καθώς καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα είδη τιμολογίων.

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ:

 • Ο καταναλωτής κα΄θε πρώτη του μήνα πρόκειται να γνωρίζει την τελική τιμή κατανάλωσης,καθώς θα μπορεί να συγκρίνει τις τιμές των μεταξύ παρόχων,αλλά και την δυνατότητα να επιλέξει την πιο συμφέρουσα τιμή.
 • Κάθε μήνα ο καταναλωτής μπορεί να μπαίνει στην ιστοσελίδα παρόχου και να γνωρίζει τις τιμές,οι οποίες κοινοποιούνται στη PAAEY.
 • Η τιμή κλειδώνεται για όλο τον μήνα,με πάγιο έως 5 ευρώ.
 • Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει τέλος πρόωρης αποχώρησης.

Παράλληλα στο πράσινο τιμολόγιο θα συνεχίσουν να γίνονται οι “ειδικές” διευκολύνσεις,με τις επιδοτήσεις των λογαριασμών,των Ευάλωτων καταναλωτών,όπως αυτών των δικαιούχων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου(ΚΟΤ).

Διευκρινίζεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο,πρόκειται να δοθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 45-480ευρώ,σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας,προς τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά,που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια.

ΤΑ ΜΠΛΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ:

 • Πρόκειται για την σταθερή τιμή χρέωσης ενός τιμολογίου,καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου-σύμβασης,χωρίς καμία απολύτως αλλαγή.
 • Πρόκειται για τιμολόγια ορισμένου χρόνου.
 • Σε αυτή την περίπτωση κυριαρχεί τέλος πρόωρης αποχώρησης

ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ:

 • Πρόκειται για τα λεγόμενα κυμαινόμενα τιμολόγια τα οποία είναι συνδεδεμένα με την τιμή χονδρεμπορικής στο Χρηματιστήριο ενέργειας.Κυριαρχούν δύο βασικές κατηγορίες: α) με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων της περιόδου κατανάλωσης και β) με καθορισμό τιμής εκ των υστέρων.
 • Κυριαρχεί μεταβλητή τιμή χρέωσης,ανάλογα με την διακύμανση της αγοράς,ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Υπα΄ρχουν τρία είδη τιμολογίων:α)Εκ των προτέρων γνώση τιμής χρέωσης(καθορισμός τιμής στην αρχή του μήνα κατανάλωσης).β)Εκτ ων υστέρων γνώση χρέωσης(καθορισμός τιμής μετά τη λήξη της περιόδου τιμολόγησης),γ)Μεκτό(Συνδυασμός σταθερής και μεταβλητής χρέωσης)
 • Χωρίς τέλος πρόωρης αποχώρησης

ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ:

 • Πρόκειται για τα λεγόμενα Δυναμικά τιμολόγια,τα οποία αφορούν στη δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης, με διαφορετικές τιμές -ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας- με βάση τις τιμές της αγοράς. Προϋπόθεση για την επιλογή αυτών των τιμολογίων συνιστά η λειτουργία έξυπνου τηλεμετρούμενου μετρητή στην παροχή των καταναλωτών.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο