Τι πρέπει να προσέξουμε πριν ξεκινήσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση ενός σπιτιού

Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός σπιτιού είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας σε θέρμανση, ψύξη και φωτισμό κατά 20-30%. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους των λογαριασμών ενέργειας, ιδιαίτερα σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που το ψύχος είναι έντονο και η ζέστη μεγάλη το καλοκαίρι. Παράλληλα, θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, μιας και η λειτουργία του λέβητα πετρελαίου ή αερίου θα μειωθεί σημαντικά. Πριν προχωρήσετε…

Περισσότερα